Składanie wniosków o szacowanie strat spowodowanych przez suszę 2023

Urząd Gminy w Lipnicy informuje o możliwości wystąpienia z wnioskiem o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – suszą. Do wniosku obligatoryjnie należy załączyć:

1)  kopię pierwszej strony wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonego w ARiMR);
2)  oraz kopię XI części tego wniosku – oświadczenie o zadeklarowanych powierzchniach.
Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lipnicy.
Ze względu na konieczność dokonania oszacowania szkód przez komisję przed terminem zbioru, ważne jest aby wnioski w sprawie szacowanie zostały złożone z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 7 – 10 dni przed planowanym zbiorem).
Ponadto Wójt Gminy Lipnica informuje, iż niezależnie od oszacowania strat przez komisję, aby otrzymać ewentualne wsparcie w związku z wystąpieniem suszy, każdy rolnik będzie zobowiązany do złożenia wniosku o oszacowanie szkód drogą elektroniczną poprzez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”.
Planowo aplikacja ma zostać uruchomiona w drugiej połowie lipca 2023 roku.
Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

 word ikonaWniosek o szacowanie.doc

 

 

Imieniny

Shoutbox

Ostrzeżenie pogodowe! - Fri 26 Jan - 14:27

MGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni prognozuje intensywne silny wiatr/1(26/27.01.2024)Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 75km/h

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZ - Sat 22 Jul - 10:23

Zjawisko: BURZE Z GRADEM Stopień: 1 Prawdopodobieństwo: 80% Czas trwania: Od: 2023-07-22 (sobota) godz. 05:00 Do: 2023-07-22 (sobota) godz. 16:00

Uwaga Burze z Gradem!!! - Wed 5 Jul - 17:19

MGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni prognozuje burze z gradem/1Ważność (cz. urz.): od godz. 13:00 dnia 05.07.2023 do godz. 22:00 dnia 05.07.2023.

Uwaga silny wiatr!!! - Fri 17 Feb - 12:22

Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 do godz. 13:00 dnia 18.02.2023 Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr/2 Prognozuje się wiatr o prędkości nawet do 100kmh

Witamy w Shoutbox. - Tue 14 Feb - 13:00

Tutaj będą się pojawiać wszelkie pilne komunikaty!!!

Cancel

Logowanie

Komisariat SG Brzeźno

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210