Zwrot Podatku Akcyzowego

 


zwrot-akcyzyRolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca br. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi :
- 110 zł. - za jeden hektar użytków rolnych,
- 40 zł. - za jedną średnio - roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODLEWANIA I ZRASZANIA ORAZ OGRANICZENIA POBORU WODY !!!

m 16393W związku ze złą sytuacją hydrologiczną oraz panującymi wysokimi temperaturami i znikomą ilością opadów atmosferycznych zaleca się zaprzestanie podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów, podlewania upraw rolnych, sadowniczych i działkowych, mycia samochodów oraz napełniania basenów wodą z wodociągów gminnych w ciągu dnia oraz ograniczenie zużycia wody wyłącznie do celów sanitarnych i spożywczych. Zapewni to wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy wystarczającą ilość wody na potrzeby higieny, pojenia zwierząt i innych niezbędnych czynności.

Chodzi o to, aby zapobiec sytuacji, w której zagrożony może być ciągły dostęp do bieżącej wody. Obowiązuje bezwzględny zakaz czerpania wody z hydrantów ppoż. za wyjątkiem poboru wody do celów przeciwpożarowych.

                                                                                                                   Wójt Gminy Lipnica
                                                                                                                   Andrzej Lemańczyk

Imieniny

Wiadomości z regionu

Komisariat SG Brzeźno

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210