Dęby Pamięci ku czci Oficerów 18 Pułku Ułanów Pomorskich!

plakat katyń

APEL PAMIĘCI

Z okazji posadzenia Dębów Pamięci oraz odsłonięcia i

poświęcenia tablic w Katyńskiej Alei Bohaterów. utworzonej ku czci zamordowanych przez sowietów oficerów 18 pułku ułanów pomorskich .

KOMBATANCI I SYBIRACY, WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ I WOLNOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ ORAZ WY, ICH POTOMKOWIE! KAWALERZYŚCI KLUBU 18 PUŁKU UŁANÓW, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE ! ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO I WSZYSCY KTÓRYCH POWINNOŚCIĄ JEST SŁUŻBA NARODOWI POLSKIEMU! MIESZKAŃCY GRUDZIĄDZA, RODACY!

Stajemy w tym miejscu aby przywołać pamięć zamordowanych i zamęczonych na Wschodzie oficerów 18 pułku ułanów pomorskich, Oddajemy hołd tym którzy ofiarą własnej krwi ,swoim cierpieniem i męczeństwem poświadczyli, że „Jeszcze Polska nie zginęła”. Wspominamy wszystkich, którzy zmagali się i ginęli w walce z śmiertelnymi wrogami broniąc człowieczeństwa i ludzkiej godności. Otwórzmy swe serca, gdyż w obliczu śmierci zachowali wierność Ojczyźnie i trwali „wierni jej prawom”. Niech z grona 6000 000   Jej męczenników „śniących w ciemnych grobach o Polsce” przybędą do nas na zbiórkę ułani 18 – tki obrońcy Rzeczypospolitej: oficerowie , podoficerowie , szeregowcy.

STAŃCIE DO APELU

CHWAŁA BOHATEROM .

Ciebie wzywam dowódco pułku z lat 1922 /1923 płk kawalerii Michale Ostrowski , który sto lat temu 23 kwietnia 1923 z w niedalekim Toruniu przyjąłeś sztandar pułku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego, Byłeś dowódcą Brygad Jazdy a potem samorządowcem i prezydentem Białegostoku. A gdy dwaj najeźdźcy rozdarli Polskę ,wschodni okupant pamiętał o Tobie , bestialsko zmaltretowany odszedłeś w więzieniu w Białymstoku 5 marcu 1940 r.

STAŃ DO APELU!

ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ MĘCZEŃKĄ

Wzywam zamordowanego w Charkowie w 1940 r .kawalera Orderu Virtuti Militari , zastępcę d-cy pułku z lat 1923 – 1925r. płk. kaw. Kazimierza Antoniego Bolesława Ziembińskiego. Legionistę 2 pułku ułanów, weterana walk pod Rarańczą, Więźnia Starobielska.

STAŃ DO APELU!

ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ

Wzywam byłych oficerów sztabowych pułku:

Zamordowanego w Charkowie kawalera Virtutli Militarii Ppłk. dypl. kaw. Michała Kłopotowskiego, legionistę z Polskich Drużyn Strzeleckich, ułana dywizji syberyjskiej, adiutanta pułku i do 1928 r dowódcę szwadronu. Absolwenta i wykładowcę w WSW. więżnia Starobielska

Zamordowanego w Katyniu , odznaczonego Krzyżem Walecznych kpt. kaw. Florentyna Dabińskiego który jako adiutant pułku uprawiał sad koło cytadeli.. Byłego wachmistrza, uczestnika wojny z bolszewikami. Absolwenta CWKaw. mieszkańca Torunia. Inspektora Pomorskiej Izby Rolniczej. Więźnia Kozielska

Zamordowanego w Charkowie kpt. lek med. Ziemisława Mariana Kańskiego. Lekarza 18 pułku ułanów. Więźnia Starobielska

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ

Wzywam Was dowódcy szwadronów:

Zamordowanego w Katyniu kawalera Orderu Virtuti Militari mjr kaw. Juliusza Chmielowskiego. Urodzonego w Rosji, absolwenta gimnazjum w Toruniu i Uniwersytetu Poznańskiego. Żołnierza gen. Żeligowskiego. Rannego w szarży na bolszewików pod Miechowicami. Więźnia Kozielska.

Zamordowanego w Charkowie odznaczonego Krzyżem Walecznych ppłk. kaw. Ryszarda Stanisława Liwickiego, rannego w wojnie z bolszewikami , od 1924 d-cę szwadronu km. W 1939 r. oficera sztabu Grupy „Łuck”. Więźnia Starobielska

Zamordowanego w Katyniu odznaczonego Krzyżem Walecznych mjr. kaw. Gracjana Wacława Łapczyńskiego Żołnierza Korpusów Polskich w Rosji , uczestnika wyprawy kijowskiej, po 1922 r. zastępcę dowódcy szwadronu w 18 p.uł., samorządowca , burmistrza Kobrynia. Więźnia Kozielska .

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ

Wzywam dowódców plutonów

Zamordowanego w Charkowie. Syna starosty grudziądzkiego ( 1920 -1926 ) Por. kaw. Andrzeja Leona Mariana Ossowskiego absolwenta SPRKaw (1933) , w 1939 r. dowódcę 3 plutonu 4 szwadronu, więźnia Starobielska.

Zamordowanych w Katyniu więźniów Kozielska : kapitana kaw.Tadeusza Władysłwa Stupnickiego. Absolwenta Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu dowódcę plutonu 18 puł i w 1939 r. oficera 1 pułku kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

por.kaw. Stanisława Henryka Jełowickiego .Wychowanka Korpusu Kadetow nr 3 w Rawiczu , Absolwenta Szkoły Podchorążych Kawalerii z 1936 r. W 1939 r. dowódcę plutonu w szwadronie marszowym..

Wzywam rezerwistów obrońców Ojczyzny, zamordowanych w Katyniu więźniów Kozielska

Toruńczyka kpt. kaw. Władysława Bagińskiego, żołnierza gen. Hallera, handlowca,absolwenca SGH . W 1939 r. trafił do Ośrodka Zapasowego Pomorskiej Brygady Kawalerii.

kpt. kaw. Aleksandra Kobusiewicza absolwenta grudziądzkiej podchorążówki , inżyniera rolnika. Zwiadowcę konnego z 1939 r.

Por. kaw. Wacława Laudowicza. Ziemianina, Absolwenta SPRKaw. w Grudziądzu.

Kaszubę por.kaw. Franciszka Przytarskiego. Absolwenta SPRKaw. Studenta prawa. W 1939 r. trafił do Ośrodka Zapasowego Pomorskiej Brygady Kawalerii.

Por. Olgierda Szantyra . Absolwenta Szkoły Mierniczej i Drogowej we Lwowie ). Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii: 4 DKawalerii we Lwowie .

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ

Przybywajcie do nas na czele swoich podkomendnych. legendarni dowódcy 18 pułku ułanów pomorskich, bohaterowie walk o niepodległość i w obronie naszych granic. Wy którzy od Krojant po Węgry pokazaliście Polsce jak się wykonuje rozkazy niewykonalne i wciąż czekacie na swoje drzewa pamięci.

STAŃCIE DO APELU

CHWAŁA BOHATEROM

Zwracam się do Was, potomni! Nie zapomnijcie ! Nie zmarnujcie doświadczenia, cierpienia i przelanej krwi ! Oni zginęli za Polskę, jesteście kontynuatorami Ich dzieła i prekursorami przyszłości, ku której niech Was prowadzą „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Budujcie potęgę Polski ! Dziś nad polskimi grobami pod Charkowem świszczą niosące śmierć i zniszczenie te same kule. Nie prześpijcie danego czasu, nie dajcie się zaskoczyć ! czuwajcie by nigdy więcej i pamiętajcie! Tam ojczyzna nasza, gdzie groby naszych przodków. Szanujcie małe ojczyzny, szanujcie Polskę. Pamiętajcie !

CO DZIEŃ POLAK NARODOWI SŁUŻY

CHWAŁA BOHATEROM!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

 PRZEMÓWIENIE OKOLICZNOŚCIOWE

 wygłoszone przez dowódcę szwadronu reprezentacyjnego 18 pułku ułanów pomorskich  rtm. kawalerii ochotniczej Sławomira Ziętarskiego w dniu 12 maja 2023 r. na Cmentarzu Wojennym w Grudziądzu podczas uroczystości posadzenia Dębów Pamięci w nowo utworzonej Katyńskiej Alei Bohaterów 18 PUŁ.

           SZANOWNY PANIE WOJEWODO;  
        SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE;
          WIELEBNY KSIĘŻE KAPELANIE

            DROGA RODZINO KATYŃSKA;

  PANIE I PANOWIE OFICEROWIE, PODOFICEROWIE, ŻOŁNIERZE;

       PRZEDSTAWICIELE  BRATNICH  SŁUŻB  MUNDUROWYCH;

                  DRUHNY, DRUHOWIE, HARCERZE;

                    NAUCZYCIELE I  UCZNIOWIE;

                    WIELCE SZANOWNI PAŃSTWO !

     SPOTYKAMY SIĘ DZISIAJ ABY PRZYWOŁAĆ PAMIĘĆ

     ZAMORDOWANYCH NA WSCHODZIE PRZEZ SOWIETÓW

    16 OFICERÓW 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH.

 WSPÓLNIE RAZEM  ODDAMY HOŁD, TYM KTÓRZY OFIARĄ WŁASNEJ KRWI,  CIERPIENIEM I MĘCZEŃSTWEM POŚWIADCZYLI , ŻE:

                                                  

„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA” 

          NIECH PODCZAS TEJ UROCZYSTOŚCI  POSADZONE W ALEI BOHATERÓW DĘBY PAMIĘCI,  BĘDĄ DLA WSPÓŁCZESNYCH I NASTĘPNYCH POKOLEŃ, WYZNACZNIKIEM POSTAW WYNIKAJĄCYCH Z  WIELKIEGO  POTENCJAŁU   PATRIOTYZMU , ZAWARTEGO W SŁOWACH:

                                                            

 „BÓG HONOR OJCZYZNA”

  SERDECZNIE  DZIĘKUJĘ OSOBOM, STOWARZYSZENIOM I INSTYTUCJOM, KTÓRE W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU  „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” POMOGŁY KLUBOWI KAWALERYJSKIEMU 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH  W UCZCZENIU  „CHABROWYCH”* BOHATERÓW.         

„CZEŚĆ I CHWAŁA OFIAROM KATYNIA”

  Dziękuję za uwagę!


Zdjęcia: Sławomir Ziętarski

Redakcja: Krzysztof Myszka

 Andrzej Szutowicz SSP koło nr 21 Drawno.

Plakat wykonał: Henryk Olszewski

img049

 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Shoutbox

Ostrzeżenie pogodowe! - Fri 28 Jun - 15:40

MGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni prognozuje burze/2Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 28.06.2024 do godz. 23:00 dnia 28.06.2024 Prawdopodobieństwo 80%

Ostrzeżenie pogodowe! - Fri 26 Jan - 14:27

MGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni prognozuje intensywne silny wiatr/1(26/27.01.2024)Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 75km/h

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZ - Sat 22 Jul - 10:23

Zjawisko: BURZE Z GRADEM Stopień: 1 Prawdopodobieństwo: 80% Czas trwania: Od: 2023-07-22 (sobota) godz. 05:00 Do: 2023-07-22 (sobota) godz. 16:00

Uwaga Burze z Gradem!!! - Wed 5 Jul - 17:19

MGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni prognozuje burze z gradem/1Ważność (cz. urz.): od godz. 13:00 dnia 05.07.2023 do godz. 22:00 dnia 05.07.2023.

Uwaga silny wiatr!!! - Fri 17 Feb - 12:22

Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 do godz. 13:00 dnia 18.02.2023 Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr/2 Prognozuje się wiatr o prędkości nawet do 100kmh

Cancel

Logowanie

Pomożmy Ewie!

harmonogram wywozu śmieci