Uwaga ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN!!!

Termin składania wniosków został wydłużony do 23 listopada 2022 r. Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 30 września 2022r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

zmiana pomocy dla rodzin 2

Więcej informacji tutaj https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Imieniny

Wiadomości z regionu

Komisariat SG Brzeźno

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210