Zgłóś zapotrzebowanie na węgiel!


W związku z planowanym wprowadzeniem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Lipnica o zgłaszanie wstępnego zapotrzebowania na węgiel.
Uprawniona do dokonania zakupu preferencyjnego jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, spełniająca warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.


Dane będziemy zbierać do 04.11.2022r.
Zgłoszenie należy złożyć:
1.Telefonicznie pod nr 59 82 17 090
2.Elektronicznie a.dyngosz@lipnica.pl
3.Osobiście w Urzędzie Gminy w Lipnicy, Referacie Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 5

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz rodzaj i ilość zamawianego węgla (maksymalnie 1,5 tony na 2022 rok i 1,5 tony na 2023 rok). Wstępna deklaracja mieszkańców Gminy Lipnica o kupnie wspomnianego węgla pozwoli oszacować, jakie są bieżące potrzeby mieszkańców Gminy Lipnica.

Imieniny

Wiadomości z regionu

Komisariat SG Brzeźno

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210