Archiwum

 

m 16393W związku ze złą sytuacją hydrologiczną oraz panującymi wysokimi temperaturami i znikomą ilością opadów atmosferycznych zaleca się zaprzestanie podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów, podlewania upraw rolnych, sadowniczych i działkowych, mycia samochodów oraz napełniania basenów wodą z wodociągów gminnych w ciągu dnia oraz ograniczenie zużycia wody wyłącznie do celów sanitarnych i spożywczych. Zapewni to wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy wystarczającą ilość wody na potrzeby higieny, pojenia zwierząt i innych niezbędnych czynności.

Chodzi o to, aby zapobiec sytuacji, w której zagrożony może być ciągły dostęp do bieżącej wody. Obowiązuje bezwzględny zakaz czerpania wody z hydrantów ppoż. za wyjątkiem poboru wody do celów przeciwpożarowych.

                                                                                                                   Wójt Gminy Lipnica
                                                                                                                   Andrzej Lemańczyk