Zalew ,,Cicha Woda"

Zalew Cicha Woda (Zalew Bytowa) – zalew w Polsce, położony na obszarze Wysoczyzny Polanowskiej w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, na terenie gminy Borzytuchom.Zalew obejmuje odcinek ujściowy rzeki Bytowy od koryta Starej Słupi do ujścia nieopodal Jeziora Głębokiego. Zbiornik powstał w latach 20. XX wieku skutkiem przeprowadzenia wód Słupi nowym korytem rzecznym, umożliwiającym wykorzystanie energetyczne i budowę elektrowni w Gałęźni Małej (ogólna powierzchnia zalewu wynosi 44,5 ha). Zalew spełnia funkcje rekreacyjno-turystyczne (szlak turystycznych spływów kajakowych rzeką Słupią). Rzeka przepływa przez wschodni obszar Pojezierza Bytowskiego i południowo-wschodni obszar Wysoczyzny Polanowskiej. Źródła rzeki znajdują się na wschód od Ugoszczy (jeden z cieków źródłowych wypływa z Jeziora Gromadzkiego). W górnym przepływie bieg rzeki prowadzi przez Jezioro Mądrzechowskie i Bytów. Dolny odcinek przebiegu rzeki jest odcinkiem leśnym przebiegającym przez połacie Puszczy Słupskiej objętej Parkiem Krajobrazowym "Dolina Słupi". Odcinek ujściowy od koryta Starej Słupi do ujścia nieopodal jeziora Głębokiego stanowi zalew zwany „Cichą Wodą”. Bytowa jest rzeką spławną od miasta Bytów. 

Fot. Andrzej Szutowicz Mieczysław Zamara

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone

 

 

Imieniny

Wiadomości z regionu

Komisariat SG Brzeźno

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210