Pyrzyce

Pyrzyce, główne miasto regionu, który uznawany jest za jedną z legendarnych kolebek Kaszubów. Miejsce chrztu Pomorzan wodą z  cudownego źródełka, które tu wybijało.Wynika stąd, że legendarnie nasi przodkowie w tym miejscu w 1124 r. przyjęli jako pierwsi na Pomorzu chrzest  z rąk św. Ottona.Za trzy lata minie 900 lat od tego wydarzenia. 

Studnia upamiętnia miejce chrztu Pyrzyczan przez biskupa Ottona z Bambergu w czerwcu 1124r. Istniejąca obecnie oprawa architektoniczna na studni została zbudowana w latach 1825-1826 na miejscu starszego obiektu. 

Święte źródło ( sanctum frontem) pyrzyckie zostało wymienione poraz pierwszy w 1574r., w kronice burmistrza Pyrzyc Piotra Chelopeusa. Źródło było odbudowane drewnianą ścianą i zadaszone. W 1700r. architekt królewski Wiktor de Poorte wykonał projekt (niezrealizowany) domku studziennego z półkolistymi arkadami i barokowym hełmem. W 1793r. źródło miało formę kolistej sadzawki osadzonej czterema lipami. 

15 czerwca 1824r., w 700 lecie Chrztu Pyrzyczan odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową, granitową obudowę studni, zaprojektowaną przez berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla. W 1825r. powstał projekt parku przy studni sporządzony przez Petera Josepha Lenne - dyrektora królewskich ogrodów w Sansoucci. Prace przy budowie studni i aranżacji parku zostały ukończone w 1826r. W sąsiedztwie tego założenia wybudowano seminarium dla chłopców (Ottostift) przeznaczone w 1867r. na dom starców. W 1902r. nieopodal studni ustawiono popiersie biskupa Ottona ufundowane przez cesarza Wilhelma II. W czasie II wojny światowej (w 1945r.) uszkodzeniu uległ krzyż wieńczący oraz popiersie Ottona. 

W 1991r. studnia św.Ottona i park w jej otoczeniu zostały wpisane do rejestru zabytków jako miejce chrztu Pyrzyczan. W 1999r. przeprowadzono kompleksowy remont studni. Od 2001r. właścicielem zabytkowej nieruchomości jest Parafia Rzymskokatolicka p. w Najświętszej Maryi Panny w Pyrzycach. Studnia o klasycznej formie składa się: z prostokątnego basenu o wym.: 3.20 x 1.30m., z 5 stopniami od zachodu oraz kamiennej obudowy (muru) o wym.: 8.00 x 8.00 m z, półkolistą absydą od wschodu i wejściem od zachodu. Po wschodniej stronie źródła ustawiony jest krzyż łaciński z czerwonego granitu polerowego. Ponizej, na bloku obudowy źródła wyryta jest inskrypcja: ,,AD FONTEM VITAE HOC ADITU PROPERATE LAVANDI COSTANTIS VITAE INAU XPS ERIT".

(,,Spieszcie do źródła życia, Chrystus da wam chrzest, drzwi zbawienia wiecznego uchyli").

Fot. Iga Władymiruk Andrzej Szutowicz

 

 

Imieniny

Wiadomości z regionu

Komisariat SG Brzeźno

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210