„Pamięć dla przyszłości” - Konkurs w 80 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej

 

winieta konkursStowarzyszenie Parafiada zwraca się do Państwa – naszych partnerów w upamiętnianiu Ofiar Zbrodni Katyńskiej w ramach programu edukacyjnego „Katyń… Ocalić od zapomnienia” o wszelką możliwą pomoc w popularyzacji kolejnego przedsięwzięcia upowszechniającego wiedzę o zbrodni Katyńskiej wśród młodzieży.

Read more ...

Pomoc krajowa dla producentów rolnych - kontynuacja pomocy suszowej

 

pomoc covid 19 Od 13.08.2020r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone. Wnioski oraz więcej informacji dostępne na http://arimr.gov.pl

Kolonie dla dzieci z KRUS

 

koloniexkrusObóz skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Więcej informacji na stronie https://funka.kp.zhp.pl/KRUS/

Imieniny

Kalendarz

Komisariat SG Brzeźno

Wiadomości z regionu

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210